หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 25 งาน

1. Production Staff

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Process Control(ประจำที่จังหวัดสิงห์บุรี)

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. R&D Staff

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. QA Staff

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Accounting Mgr

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

Bachelor's or higher in Accounting, Finance or any related field.

· At least 5 years experie
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(ประจำสิงห์บุรี)

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สิงหบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Sale Supervisor

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- Keep Sales Target
- Follow up Customer Requirement & Satisfaction
- Cooperate and negotiate betw
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Electrical manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- Responsible for planning and implementing maintenance best practices to achieve maximum plant upti วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Utility manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- Ultimately use your Engineering knowledge to develop and improve utility system to provide compres วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Production Supservisor

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแลการผลิต วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Mechanical Supervisor

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

-ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ควบคุมบริหาร stock spare part
-จัดทำ PM Plan
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Maintenance Manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- Manage maintenance staff and production machine.
- To support production staff and production pro
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. GA Staff

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงาน
- ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน และทรัพย์สินของโรงงาน
- ควบคุมงานบริการอำนว
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. สัตวบาลประจำฟาร์ม

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Engineer

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ดูแลเครื่องจักร ซ่อมบำรุง ทำ PM (ไฟฟ้า หรือ เครื่องกล) วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ช่างเทคนิค

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Costing Staff

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Human Resources Manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. สัตวแพทย์

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. Programmer

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งานในองค์กร
- ช่วยดูแลระบบงานในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์
- พัฒนาระบบงา
วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ทำงานใน line การผลิต วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Production Manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Food Processing Production Manager(Reporting to the GM)

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. Compensation and Benefit Manager

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Inventory / Warehouse Supervisor

บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 28 ต.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี